XÉT HỌC BẠ
Cao đẳng TIN TUYỂN SINH

Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM

Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM 2021 theo hiệu quả xét tuyển học viên giỏi

Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM 2021 theo hiệu quả xét tuyển học viên giỏi ưu tiên xét tuyển học bạ có chứng từ ngoại ngữ.

Điểm trúng tuyển học bạ những ngành từ 18 – 26,5 điểm, trong đó ngành Tài chính – Ngân hàng có điểm trúng tuyển cao nhất là 26,5 điểm.

Nhà trường quan tâm : Các ngành nhận toàn bộ học viên giỏi (HSG) và thí sinh ưu tiên xét tuyển chứng từ ngoại ngữ đủ điều kiện kèm theo (trừ ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng theo mức điểm HSG ở trên).

Đối với các ngành có điểm thành phần nhân hệ số: Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được làm tròn 2 chữ số thập phân.

Các ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng chỉ xét học viên Giỏi với điểm trúng tuyển như trên.

Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, CTKT khu công trình thiết kế xây dựng, Quản lý thiết kế xây dựng môn Toán nhân thông số 2.

Ngành ngôn từ Anh, ngôn từ Trung Quốc, ngôn từ Nhật, ngôn từ Nước Hàn, Ngoại ngữ nhân thông số 2 .
Điểm trúng tuyển ngành Luật, Luật kinh tế có tổng hợp Văn, Sử, Địa cao hơn 1.5 điểm.

Các ngành Chất lượng cao Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nước Hàn, Quản trị kinh doanh thương mại, Tài chính ngân hàng nhà nước, Kế toán thì Ngoại ngữ thông số 2.

Ngành CNKT khu công trình kiến thiết xây dựng và Khoa học máy tính Chất lượng cao môn Toán nhân thông số 2.

Kết quả xét tuyển theo hiệu quả học tập trung học phổ thông đơn cử như sau :
Điểm chuẩn bằng phương thức xét tuyển học bạ.Điểm chuẩn bằng phương thức xét tuyển học bạ.

Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM 2021 theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 16 đến 25,35 điểm. Ngành cao điểm nhất là Marketing lấy 25,35 điểm. Có 6 ngành học lấy 16 điểm gồm : Công nghệ sinh học ; Công nghệ sinh học Chất lượng cao ; CNKT Công trình thiết kế xây dựng ; Quản lý kiến thiết xây dựng ; Công tác xã hội ; Quản lý kiến thiết xây dựng .

Điểm chuẩn những ngành đơn cử như sau :

Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM 2019

Điểm chuẩn 2019 Đại học Mở TPHCM 2019 theo phương pháp x ét điểm thi trung học phổ thông QG 2019, Ngành có điểm chuẩn cao nhất 22,85 – Ngôn ngữ Anh ; Ngành thấp nhất 15,5 .
Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác lập như sau ( làm tròn đến 02 chữ số thập phân )
Tính theo công thức sau :

Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM từ 15,5 đến 22,85

Điểm chuẩn những ngành như sau :

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn

Hệ số 30

(1)

Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 22.85
2 7220201C Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao 21.20
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.95
4 7220209 Ngôn ngữ Nhật 21.10
5 7310101 Kinh tế 20.65
6 7310301 Xã hội học 15.50
7 7310620 Đông Nam Á học 18.20
8 7340101 Quản trị kinh doanh 21.85
9 7340101C Quản trị kinh doanh Chất lượng cao 18.30
10 7340115 Marketing 21.85
11 7340120 Kinh doanh quốc tế 22.75
12 7340201 Tài chính – Ngân hàng 20.60
13 7340201C Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao 15.50
14 7340301 Kế toán 20.80
15 7340301C Kế toán Chất lượng cao 15.80
16 7340302 Kiểm toán 20.00
17 7340404 Quản trị nhân lực 21.65
18 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 18.90
19 7380101 Luật 19.65 Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (21.15 điểm)
20 7380107 Luật kinh tế 20.55 Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (22.05 điểm)
21 7380107C Luật kinh tế Chất lượng cao 16.00
22 7420201 Công nghệ sinh học 15.00
23 7420201C Công nghệ sinh học Chất lượng cao 15.00
24 7480101 Khoa học máy tính 19.20
25 7480201 Công nghệ thông tin 20.85
26 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15.50
27 7510102C CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao 15.30
28 7580302 Quản lý xây dựng 15.50
29 7760101 Công tác xã hội 15.50

Tin liên quan

Tuyển sinh 2022: Trường Đại học Quy Nhơn tuyển 5.500 sinh viên vào 49 ngành

adminxhb

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn Lang năm 2021

adminxhb

Thông báo phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

adminxhb