XÉT HỌC BẠ
TIN TUYỂN SINH

UEH hướng dẫn quy đổi điểm xét tuyển

Hướng dẫn quy đổi điểm xét tuyển

A. BẢNG ĐIỂM QUY ĐỔI CÁC TIÊU CHÍ CỦA PT3, PT4

1. Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi

Bảng 1A: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của phương thức xét tuyển học sinh Giỏi đối với chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng cao

Bảng 1B: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của phương thức xét tuyển học sinh Giỏi đối với chương trình Cử nhân tài năng

2. Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn

Bảng 2A: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn đối với chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng cao

– Không sử dụng tổng hợp D96, V00 trong Phương thức xét tuyển quy trình học tập theo tổng hợp môn .

Bảng 2B: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn đối với chương trình Cử nhân tài năng

3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực

– Điểm quy đổi xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi nhìn nhận năng lượng do Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai đợt 1, năm 2022 theo thang điểm 1.200 (theo lao lý của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cộng điểm ưu tiên đối tượng người dùng, khu vực (nếu có và quy về thang điểm theo lao lý) .

B. BẢNG ĐIỂM QUY ĐỔI ƯU TIÊN KHU VỰC, ƯU TIÊN ĐỐI TƯỢNG TRONG TUYỂN SINH ĐỐI VỚI PT3, PT4, PT5

1. Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi và Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn

Bảng 3: Bảng điểm quy đổi ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực trong tuyển sinh của PT3, PT4 đối với chương trình Chuẩn, chương trình Chất lượng cao, chương trình Cử nhân tài năng (theo thang điểm 100)

Ưu tiên đối tượng Ưu tiên khu vực
Đối tượng Điểm ưu tiên Khu vực Điểm ưu tiên
ĐT1 đến ĐT4 6.67 KV1 2.50
ĐT5 đến ĐT7 3.33 KV2-NT 1.67
KV2 0.83
KV3 0

2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực

Bảng 4: Bảng điểm quy đổi ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực trong tuyển sinh của PT5 đối với chương trình Chuẩn, chương trình Chất lượng cao (theo thang điểm 1200)

Ưu tiên đối tượng Ưu tiên khu vực
Đối tượng Điểm ưu tiên Khu vực Điểm ưu tiên
ĐT1 đến ĐT4 80 KV1 30
ĐT5 đến ĐT7 40 KV2-NT 20
KV2 10
KV3 0

Lưu ý chung:

– ĐTB học lực, ĐTB môn từng năm được ghi theo điểm trên học bạ trung học phổ thông .
– Bảng 1A, 2A, 3, 4 : Áp dụng chung cho Cơ sở đào tạo và giảng dạy tại TP. Hồ Chí Minh và Phân hiệu Vĩnh Long .

– Thí sinh xem thông tin chi tiết các Phương thức xét tuyển tại: đây

C. CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN CỦA PT3, PT4, PT5

1. Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi: Chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân chất lượng cao (Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và Phân hiệu Vĩnh Long) và chương trình Cử nhân tài năng

– Điểm xét tuyển (theo ngành/chương trình) là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí của Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi theo thang điểm 100, cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có và quy về mức điểm theo quy định của UEH).

2. Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn: Chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân chất lượng cao (Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và Phân hiệu Vĩnh Long) và chương trình Cử nhân tài năng

– Điểm xét tuyển ( theo ngành / chương trình ) là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chuẩn của Phương thức xét tuyển quy trình học tập theo tổng hợp môn theo thang điểm 100, cộng với điểm ưu tiên đối tượng người dùng, khu vực ( nếu có và quy về mức điểm theo lao lý của UEH ) .

3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực: Chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân chất lượng cao (Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và Phân hiệu Vĩnh Long): như nội dung mục A.3

Nguồn: UEH

Tin liên quan

Cách tính điểm học bạ

adminxhb

Những điều cần biết trước khi dự thi khối H

adminxhb

Xem điểm chuẩn đại học Y Dược Thái Nguyên 2021 chính thức

adminxhb