XÉT HỌC BẠ
TIN TUYỂN SINH

Mẫu nhận xét học sinh THCS, THPT theo Thông tư 26

Học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông là những thanh thiếu niên đang ở giai đoạn thay đổi về mặt tâm sinh lý, vì thế việc giáo dục các em trong thời điểm này là rất quan trọng trong tính cách và kiến thức của các em. Ngoài hướng dẫn, giúp đỡ các em trong quá trình học tập, rèn luyện thì những lời nhận xét của giáo viên cũng rất quan trọng. Và trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị mẫu nhận xét học sinh THCS THPT theo thông tư 26.

Thông tư 26

Thông tư số 26/2002 / TT-BGDĐT sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của quy định nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và trung học phổ thông phát hành kèm theo thông tư số 58/2011 / TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ giáo dục và giảng dạy. Văn bản này phát hành quy định về nhận xét, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông gồm có : nhận xét, xếp loại hạnh kiểm ; nhận xét, xếp loại học lực ; sử dụng hiệu quả nhận xét, xếp loại ; nghĩa vụ và trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản trị giáo dục và những cơ quan quản trị giáo dục.

Theo thông tư này, việc nhận xét, xếp loại học viên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông nhằm mục đích mục tiêu, theo địa thế căn cứ và nguyên tắc như sau :
– Mục đích : Nhận xét học viên sau mỗi học kỳ, mỗi năm học nhằm mục đích thôi thúc học viên rèn luyện và học tập tích cực hơn trong những thời hạn sau đó .
– Nhận xét, xếp loại học viên trung học cơ sở, trung học phổ thông theo những địa thế căn cứ như sau :
+ Mục tiêu giáo dục của cấp học
+ Chương trình, kế hoạch giáo dục của cấp học
+ Điều lệ nhà trường
+ Kết quả rèn luyện và học tập của bản thân học viên .

Bên cạnh việc nhận xét, phân loại học viên theo đúng mục tiêu đề ra, dựa theo những địa thế căn cứ pháp luật thì cần phải bảo vệ nguyên tắc khách quan, công minh, công khai minh bạch, đúng chất lượng học lực và hạnh kiểm của học viên .

Nhận xét học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Thông tư 26 về môn học

Môn học ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông khá nhiều. Vì thế mẫu nhận xét học sinh THCS THPT theo thông tư 26 chúng tôi sẽ hướng dẫn nhận xét môn học dựa vào điểm trung bình môn Tin học:

 • Điểm trung bình từ 0.0 – 3.4 : Chưa đạt nhu yếu của bộ môn, còn thụ động, chưa tự giác trong học tập và hoạt động giải trí nhóm, cần tăng cường rèn luyện kiến thức và kỹ năng thực hành thực tế .
 • Điểm trung bình từ 3.5 – 4.9 : Chưa triển khai xong những nhu yếu cần đạt của bộ môn, còn thụ động, tăng cường rèn luyện kiến thức và kỹ năng thực hành thực tế .
 • Điểm trung bình từ 5.0 – 5.9 : Hoàn thành được những nhu yếu của bộ môn, dữ thế chủ động hơn trong học tập, tăng cường rèn luyện kiến thức và kỹ năng thực hành thực tế .
 • Điểm trung bình từ 6.0 – 6.9 : Tiếp thu được những kiến thức và kỹ năng cơ bản của môn học, có ý thức tự giác, tương đối dữ thế chủ động trong học tập .
 • Điểm trung bình từ 7.0 đến 7.4 : Đáp ứng được nhu yếu cần đạt của bộ môn, khá dữ thế chủ động trong hoạt động giải trí nhóm, chịu khó, tự giác trong học tập .
 • Điểm trung bình từ 7.4 – 7.9 : Hoàn thành khá tốt nội dung kiến thức và kỹ năng đã học, vận dụng được vào bài thực hành thực tế, siêng năng trong học tập .
 • Điểm trung bình từ 8.0 – 8.4 : Hoàn thành tốt nhu yếu cần đạt của bộ môn, dữ thế chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện .
 • Điểm trung bình từ 8.5 – 8.9 : Vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng vào bài thực hành thực tế, siêng năng, tự giác, tích cực trong học tập .
 • Điểm trung bình từ 9.0 – 9.4 : Hoàn thành tốt nội dung kỹ năng và kiến thức môn học, vận dụng được để làm bài thực hành thực tế, chịu khó, dữ thế chủ động trong học tập .
 • Điểm trung bình từ 9.5 – 10 : Nắm vững kỹ năng và kiến thức môn học, vận dụng tốt vào bài thực hành thực tế, chịu khó, tích cực trong học tập .

Nhận xét học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Thông tư 26 về năng lực, phẩm chất

Về năng lực, phẩm chất của học sinh trong mẫu nhận xét học sinh THCS THPT theo thông tư 26 có thể được chia ra nhận xét về năng lực chung, về tính tự chủ và tự học, về giao tiếp, giải quyết vấn đề. Ví dụ như:

Nhận xét về năng lực chung:

 • Em biết vận dụng kỹ năng và kiến thức đã học vào đời sống, có năng lực tổ chức triển khai thao tác theo nhóm tốt, biết san sẻ tác dụng học tập với bạn .
 • Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm, biết lắng nghe ý kiến bạn bè, biết chia sẻ kết quả học tập với bạn.
 •  Em có năng lực tự học tốt nhưng hiệu quả chưa cao, chưa mạnh dạn trong tiếp xúc, hợp tác, có năng lực tinh chỉnh và điều khiển hoạt động giải trí nhóm tốt .
 • Em có năng lực tự học và tự chủ bản thân, biết tiếp xúc, hợp tác với bạn, phát hiện và nêu được trường hợp có yếu tố trong học tập .
 • Em biết vận dụng kỹ năng và kiến thức đã học vào đời sống, biết trao đổi quan điểm cùng bạn rất tốt, biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng kỳ lạ .
 • Em tự giác triển khai trách nhiệm học nhưng tác dụng chưa cao, biết tiếp xúc, hợp tác với bạn, có năng lực xử lý tốt trách nhiệm được giao .
 • Em có năng lực tự học tốt nhưng hiệu quả chưa cao, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, có năng lực xử lý tốt trách nhiệm được giao .
 • Em có năng lực báo cáo giải trình tác dụng thao tác của nhóm với giáo viên, có năng lực tổ chức triển khai thao tác theo nhóm tốt, biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng kỳ lạ .

Nhận xét về tính tự chủ và tự học:

+ Em có ý thức tự giác cao trong học tập .
+ Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi yếu tố .
+ Em có năng lực tự triển khai những trách nhiệm học tập .
+ Em có năng lực tự học và tự chủ bản thân .
+ Em có năng lực họp nhóm tốt với những bạn .
+ Em tự biết hoàn thành xong những trách nhiệm học tập .
+ Em tự giác triển khai trách nhiệm học nhưng tác dụng chưa cao .
+ Em có năng lực tự học tốt nhưng hiệu quả chưa cao .
+ Em biết san sẻ hiệu quả học tập với bạn, với cả nhóm .

Nhận xét về giao tiếp:

+ Biết trao đổi quan điểm cùng bạn rất tốt .
+ Phối hợp tốt với những bạn trong nhóm .
+ Biết biểu lộ sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn hữu .
+ Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu .
+ Có niềm tin hợp tác trong hoạt động giải trí nhóm rất tốt .
+ Trình bày quan điểm trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp .
+ Biết tiếp xúc, hợp tác với bạn .
+ Biết san sẻ cùng với bạn trong học tập .
+ Có năng lực phối hợp với bạn khi thao tác nhóm .
+ Chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi quan điểm .

Nhận xét về giải quyết vấn đề:

+ Biết xác lập và làm rõ thông tin .
+ Biết vận dụng những điều đã học để xử lý trách nhiệm trong học tập và đời sống .
+ Biết tự nhìn nhận, nhận xét hiệu quả học tập của bản thân và của bạn .
+ Biết xử lý trường hợp trong học tập .
+ Biết nhận ra sai sót chuẩn bị sẵn sàng sửa sai .
+ Mạnh dạn đưa ra những quan điểm cá thể .

+ Có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Tuyển sinh 2021: Danh sách các trường Đại học xét học bạ

adminxhb

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y tế Công Cộng năm 2021

adminxhb

Điều kiện xét tuyển – và phương án xét tuyển học bạ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

adminxhb