XÉT HỌC BẠ
TIN TUYỂN SINH

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Thông tin tuyển sinh Đại học

I. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA)

1.1. Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao

TT

Ngành

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển các năm

Mã đăng ký xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1 Kinh tế – Kinh tế học ứng dụng 20.70 23.30 26.20 7310101 A00, A01, D01, D07 100
– Kinh tế chính trị 19.00
2 Kinh tế góp vốn đầu tư – Ngành Kinh tế góp vốn đầu tư
– Chuyên ngành Thẩm định giá và Quản trị gia tài
20.70 7310104 A00, A01, D01, D07 200
3 Bất động sản 7340116 A00, A01, D01, D07 100
4 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01, D07 100
5 Kinh doanh nông nghiệp 19.00 7620114 A00, A01, D01, D07 50
6 Quản trị kinh doanh thương mại – Quản trị 21.40 24.15 26.40 7340101 A00, A01, D01, D07 700
– Quản trị chất lượng
– Quản trị khởi nghiệp
– Quản trị công nghệ tiên tiến và thay đổi phát minh sáng tạo
7 Kinh doanh quốc tế – Ngành Kinh doanh quốc tế 22.80 25.10 27.50 7340120 A00, A01, D01, D07 450
– Chuyên ngành Ngoại thương 22.60
8 Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng 27.60 7510605 A00, A01, D01, D07 100
9 Kinh doanh thương mại 21.70 24.40 27.10 7340121 A00, A01, D01, D07 200
10 Marketing 22.40 24.90 27.50 7340115 A00, A01, D01, D07 200
11 Tài chính – Ngân hàng – Tài chính công 20.00 23.10 25.80 7340201 A00, A01, D01, D07 950
– Quản lý thuế
– Ngân hàng
– Tài chính
– Thị trường sàn chứng khoán 17.50
– Đầu tư kinh tế tài chính 19.00
– Ngân hàng đầu tư 18.00
– Ngân hàng quốc tế
– Thuế trong kinh doanh thương mại 18.80
– Quản trị hải quan – ngoại thương 21.20
– Quản trị tín dụng thanh toán
12 Bảo hiểm 22.00 7340204 A00, A01, D01, D07 50
13 Tài chính quốc tế – Ngành Tài chính quốc tế 26.70 7340206 A00, A01, D01, D07 100
– Chuyên ngành Quản trị rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính
14 Kế toán – Kế toán công 20.40 22.90 25.80 7340301 A00, A01, D01, D07 650
– Kế toán doanh nghiệp
15 Kiểm toán 20.40 22.90 25.80 7340302 A00, A01, D01, D07 150
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị lữ hành
– Quản trị du thuyền
21.60 23.90 25.40 7810103 A00, A01, D01, D07 150
17 Quản trị khách sạn – Quản trị khách sạn 22.20 24.40 25.80 7810201 A00, A01, D01, D07 150
– Quản trị sự kiện và dịch vụ vui chơi 21.40
18 Toán kinh tế – Toán kinh tế tài chính 19.20 21.83 25.20 7310108 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
100
– Phân tích rủi ro đáng tiếc và định phí bảo hiểm
19 Thống kê kinh tế tài chính – Thống kê kinh doanh thương mại 19.39 21.81 25.20 7310107 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
50
20 Hệ thống thông tin quản trị – Hệ thống thông tin kinh doanh thương mại 20.01 23.25 26.30 7340405 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
100
– Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 17.61
21 Thương mại điện tử 21.21 23.25 26.30 7340122 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
100
22 Khoa học dữ liệu 24.80 7480109 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
50
23 Kỹ thuật ứng dụng 19.00 22.51 25.80 7480103 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
50
24 Ngôn ngữ Anh – Tiếng Anh thương mại 22.50 24.55 25.80 7220201 D01, D96
Tiếng Anh thông số 2
150
25 Luật kinh tế tài chính – Luật kinh doanh thương mại 20.30 23.00 24.90 7380107 A00, A01, D01, D96 150
26 Luật – Luật kinh doanh thương mại quốc tế 20.50 23.00 24.90 7380101 A00, A01, D01, D96 50
27 Quản lý công 17.50 21.60 24.30 7340403 A00, A01, D01, D07 50
28 Kiến trúc đô thị – Kiến trúc và phong cách thiết kế đô thị mưu trí 7580104 A00, A01, D01, V00 50
29 Quản lý bệnh viện 18.00 21.80 24.20 7720802 A00, A01, D01, D07 50

1.2. Chương trình Cử nhân tài năng

TT

Ngành

Điểm trúng tuyển năm 2020

Mã đăng ký xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu
1 Quản trị kinh doanh thương mại 26.00 7340101_01 A00, A01, D01, D07 100
2 Kinh doanh quốc tế 7340120_01 A00, A01, D01, D07 100
3 Marketing 7340115_01 A00, A01, D01, D07 100
4 Tài chính – Ngân hàng 7340201_01 A00, A01, D01, D07 100
5 Kế toán 7340301_01 A00, A01, D01, D07 100

Tổ hợp xét tuyển:

– Tổ hợp A00 : Toán, Vật lý, Hóa học .
– Tổ hợp A01 : Toán, Vật lý, Tiếng Anh .
– Tổ hợp D01 : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh .
– Tổ hợp D07 : Toán, Hóa học, Tiếng Anh .
– Tổ hợp D96 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh .
– Tổ hợp V00 : Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ Thuật .
( Điểm thi môn Vẽ Mỹ Thuật được lấy từ Trường ĐH Kiến trúc Thành Phố Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Thành Phố Hà Nội ( khoa Kiến trúc ), Trường ĐH Kiến trúc Thành Phố Hồ Chí Minh ) .

II. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)

TT

Ngành

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển năm 2020

Mã đăng ký xét tuyển

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

1 Kinh doanh nông nghiệp ( * ) 16.00 7620114 A00, A01, D01, D07 30
2 Quản trị kinh doanh thương mại – Quản trị 16.00 7340101 A00, A01, D01, D07 60
3 Kinh doanh quốc tế 16.00 7340120 A00, A01, D01, D07 70
4 Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07 60
5 Tài chính – Ngân hàng – Ngân hàng 16.00 7340201 A00, A01, D01, D07 60
6 Kế toán – Kế toán doanh nghiệp 16.00 7340301 A00, A01, D01, D07 60
7 Thương mại điện tử ( * ) 16.00 7340122 A00, A01, D01, D07 ( Toán thông số 2 ) 30
8 Luật kinh tế tài chính – Luật kinh doanh thương mại 7380107 A00, A01, D01, D96 40
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( * ) 7810103 A00, A01, D01, D07 50
10 Ngôn ngữ Anh ( * ) – Tiếng Anh thương mại 7220201 D01, D96 ( Tiếng Anh thông số 2 ) 40

( * ) Các ngành có khoanh vùng phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Các ngành còn lại tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh ĐBSCL gồm có : An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long .

Tổ hợp xét tuyển:

– Tổ hợp A00 : Toán, Vật lý, Hóa học .
– Tổ hợp A01 : Toán, Vật lý, Tiếng Anh .
– Tổ hợp D01 : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh .
– Tổ hợp D07 : Toán, Hóa học, Tiếng Anh .
– Tổ hợp D96 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh .

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

I. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA)

1. Phương thức Xét tuyển thẳng đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT (chỉ tiêu 1%).

2. Phương thức Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (chỉ tiêu 1%).

3. Phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi

Chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng (Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu 40 % đến 50 % chỉ tiêu theo ngành 40 % đến 50 % chỉ tiêu theo ngành
Điều kiện ĐK xét tuyển Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 .
Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chuẩn sau, trong đó 01 tiêu chuẩn bắt buộc và 03 tiêu chuẩn không bắt buộc :– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình học lực năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi).

– Tiêu chí không bắt buộc:

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS 6.0 trở lên.

+ Học sinh đạt phần thưởng ( Nhất, Nhì, Ba ) kỳ thi chọn học viên Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố ( thường trực TW ) những môn : Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học .
+ Học sinh trường trung học phổ thông chuyên / năng khiếu sở trường

4. Phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn

Chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng (Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu 30 % đến 40 % chỉ tiêu theo ngành 40 % đến 50 % chỉ tiêu theo ngành
Điều kiện ĐK xét tuyển Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

Ví dụ : Học sinh chọn tổng hợp xét tuyển A00 : Toán, Vật lý, Hóa học để ĐK xét tuyển phải thỏa điều kiện kèm theo :
+ ĐTB tổng hợp A00 lớp 10 = [ ( Toán 10 + Vật lý 10 + Hóa học 10 ) / 3 ] > = 6.50
+ ĐTB tổng hợp A00 lớp 11 = [ ( Toán 11 + Vật lý 11 + Hóa học 11 ) / 3 ] > = 6.50
+ ĐTB tổng hợp A00 HK1_lớp 12 = [ ( Toán 12 + Vật lý 12 + Hóa học 12 ) / 3 ] > = 6.50

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chuẩn sau, trong đó 01 tiêu chuẩn bắt buộc và 03 tiêu chuẩn không bắt buộc :– Tiêu chí bắt buộc:  Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn).

– Tiêu chí không bắt buộc:

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn) tương đương IELTS 6.0 trở lên.

+ Học sinh đạt phần thưởng ( Nhất, Nhì, Ba ) kỳ thi chọn học viên Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố ( thường trực TW ) những môn : Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học .
+ Học sinh trường trung học phổ thông chuyên / năng khiếu sở trường

Lưu ý : Không sử dụng tổng hợp D96, V00 trong Phương thức này .

5. Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực

Chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng cao

Chỉ tiêu 10 % chỉ tiêu theo ngành
Điều kiện Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Đợt 1 năm 2021 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT
Cách xét tuyển Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi nhìn nhận năng lượng ( theo pháp luật của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh )

6. Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng (Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu Chỉ tiêu còn lại Chỉ tiêu còn lại
Điều kiện Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo pháp luật của Bộ GD&ĐT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, trong đó có hiệu quả những bài thi / môn thi theo tổng hợp xét tuyển của UEH .

II. Đào tạo tại Phân Hiệu Vĩnh Long (KSV) theo chương trình Chuẩn

1. Phương thức Xét tuyển thẳng đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT (chỉ tiêu 1%).

2. Phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi

Chỉ tiêu 10 % chỉ tiêu theo ngành
Điều kiện ĐK xét tuyển Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 .
Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chuẩn sau, trong đó 01 tiêu chuẩn bắt buộc và 03 tiêu chuẩn không bắt buộc :– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình học lực năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện đăng ký xét tuyển).

– Tiêu chí không bắt buộc:

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS 6.0 trở lên.

+ Học sinh đạt phần thưởng ( Nhất, Nhì, Ba ) kỳ thi chọn học viên Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố ( thường trực TW ) những môn : Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học .
+ Học sinh trường trung học phổ thông chuyên / năng khiếu sở trường

3. Phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn dựa trên học bạ

Chỉ tiêu 40 % chỉ tiêu theo ngành
Điều kiện ĐK xét tuyển

Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

Ví dụ : Học sinh chọn tổng hợp xét tuyển A00 : Toán, Vật lý, Hóa học để ĐK xét tuyển phải thỏa điều kiện kèm theo :
+ ĐTB tổng hợp A00 lớp 10 = [ ( Toán 10 + Vật lý 10 + Hóa học 10 ) / 3 ] > = 6.50
+ ĐTB tổng hợp A00 lớp 11 = [ ( Toán 11 + Vật lý 11 + Hóa học 11 ) / 3 ] > = 6.50
+ ĐTB tổng hợp A00 HK1_lớp 12 = [ ( Toán 12 + Vật lý 12 + Hóa học 12 ) / 3 ] > = 6.50

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chuẩn sau, trong đó 01 tiêu chuẩn bắt buộc và 03 tiêu chuẩn không bắt buộc :– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện đăng ký xét tuyển).

– Tiêu chí không bắt buộc:

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn) tương đương IELTS 6.0 trở lên.

+ Học sinh đạt phần thưởng ( Nhất, Nhì, Ba ) kỳ thi chọn học viên Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố ( thường trực TW ) những môn : Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học .
+ Học sinh trường trung học phổ thông chuyên / năng khiếu sở trường

Lưu ý : Không sử dụng tổng hợp D96 trong Phương thức này .

4. Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực

Chỉ tiêu 2 % chỉ tiêu theo ngành
Điều kiện Học sinh tham gia kỳ thi nhìn nhận năng lượng của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai năm 2021 và tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo lao lý của Bộ GD&ĐT
Cách xét tuyển Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi nhìn nhận năng lượng ( theo lao lý của Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh )

5. Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chỉ tiêu Chỉ tiêu còn lại
Điều kiện Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo lao lý của Bộ GD&ĐT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, trong đó có hiệu quả những bài thi / môn thi theo tổng hợp xét tuyển của UEH .

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA)

1. Chương trình Chuẩn

– Đối với những ngành lấy điểm trúng tuyển chung cho nhiều chuyên ngành thì sau 02 học kỳ sẽ xét nguyện vọng vào những chuyên ngành đó, địa thế căn cứ vào hiệu quả học tập và chỉ tiêu của từng chuyên ngành .

2. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao

a. Điều kiện

– Thí sinh trúng tuyển vào UEH thuộc 09 ngành ( không phân biệt phương pháp trúng tuyển ) : Kinh tế góp vốn đầu tư, Quản trị kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Luật kinh tế tài chính .

b. Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá và Quản trị tài sản, Kinh doanh thương mại, Marketing, Kiểm toán, Luật kinh doanh, Quản trị(*), Kinh doanh quốc tế(*), Ngoại thương(*), Tài chính(*), Ngân hàng(*), Kế toán doanh nghiệp(*)

(*) Ngành/Chuyên ngành có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

3. Chương trình Cử nhân tài năng: Cử nhân tài năng ISB BBUS của Viện Đào tạo quốc tế (ISB) là chương trình chính quy do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp bằng, đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên đầu vào Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS có thành tích học tập xuất sắc từ các trường chuyên, trọng điểm của cả nước

II. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)

– Thí sinh trúng tuyển vào UEH – Phân hiệu Vĩnh Long là trúng tuyển chương trình Chuẩn. Căn cứ vào nguyện vọng và chỉ tiêu ngành / chuyên ngành, thí sinh sẽ được gọi nhập học theo ngành / chuyên ngành ĐK .

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Chương trình link Đại học Victoria Of Wellington (VUW) và Chương trình Cử nhân Quốc tế WSU-BBUS link Đại học Western Sydney, nước Australia (WSU).
Phương thức Xét tuyển so với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông quốc tế và có chứng từ quốc tế ( chỉ tiêu 1 % ).

Tin liên quan

Một số điểm mới trong tuyển sinh ĐH Công Nghiệp HN

adminxhb

Cách tính điểm đại học UFM

adminxhb

Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM năm 2021

adminxhb