XÉT HỌC BẠ

Category : Uncategorized

Uncategorized

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng đại học trực tuyến năm 2022

xhbThienAn
Những năm gần đây, Bộ giáo dục triển khai phương thức đăng ký nguyện vọng trực tuyến tức là đăng ký nguyện vọng online qua mạng bên cạnh phương thức đăng ký nguyện vọng qua hình thức trực tiếp qua bản giấy.  Khi đăng ký...