XÉT HỌC BẠ
TIN TUYỂN SINH

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Phương thức tuyển sinh

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh khoảng 6.500 chỉ tiêu trình độ đại năm 2022; bao gồm 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 07 ngành chương trình học 2 năm đầu tại phân hiệu Nha Trang và 11 ngành Chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Nhà trường dự kiến triển khai tuyển sinh đại học năm 2022 theo 05 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT

Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP THPT

1. ĐỢT 1: DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TDTU

– Đối tượng

+ Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc trung học phổ thông năm 2022 và tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2022 tại những trường trung học phổ thông đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, giảng dạy và tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến (gọi tắt trường trung học phổ thông ký kết)
+ Đối với chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học 2 năm tại phân hiệu Nha Trang : xét tuyển theo điểm trung bình 05 học kỳ ( trừ học kỳ 2 lớp 12 ) của những môn trong tổng hợp xét tuyển .
+ Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh : xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ .
* Riêng chương trình link huấn luyện và đào tạo quốc tế: xét tuyển đối tượng người tiêu dùng đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 2021 (xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ) và xét tuyển học viên tốt nghiệp năm 2022 (xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ).

– Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 01/04 – 25/05/2022

– Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: dự kiến từ 15/4 – 30/5/2022

– Chi tiết về pháp luật xét tuyển theo hiệu quả học tập trung học phổ thông đợt 1
– Danh mục ngành tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo tác dụng học tập dành cho trường trung học phổ thông đã ký kết hợp tác với TDTU năm 2022
– Danh mục những Trường trung học phổ thông ký kết năm 2022
– Danh mục trường chuyên / năng khiếu sở trường, trường trọng điểm
– Hướng dẫn ĐK xét tuyển đợt 1
– Danh mục chia môn / nghành nghề dịch vụ đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương pháp 1 và 3 năm 2022

2. ĐỢT 2: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC

– Đối tượng:

+ Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc trung học phổ thông năm 2022 và tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2022 tại toàn bộ những trường trung học phổ thông trong cả nước .
+ Đối với chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học 2 năm tại phân hiệu Nha Trang : xét tuyển theo điểm trung bình 06 học kỳ của những môn trong tổng hợp xét tuyển .
+ Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh : xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ .
* Riêng chương trình link giảng dạy quốc tế : xét tuyển đối tượng người dùng đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 2021 và 2022 ( xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ ).

– Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến:dự kiến từ 01/06 – 10/07/2022

– Chi tiết về pháp luật xét tuyển theo tác dụng học tập đợt 2
– Danh mục ngành tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo hiệu quả học tập dành cho tổng thể những trường trung học phổ thông đợt 2
– Danh mục trường chuyên/ năng khiếu sở trường, trường trọng điểm
– Hướng dẫn ĐK xét tuyển đợt 2
– Danh mục chia môn/ nghành nghề dịch vụ đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương pháp 1 và 3 năm 2022

3. ĐỢT 3: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH, CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI PHÂN HIỆU, CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ.

– Đối tượng

+ Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc trung học phổ thông năm 2022 và tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2022 tại toàn bộ những trường trung học phổ thông trong cả nước .
+ Đối với chương trình học 2 năm tại phân hiệu Nha Trang : xét tuyển theo điểm trung bình 06 học kỳ của những môn trong tổng hợp xét tuyển .
+ Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh : xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ .
* Riêng chương trình link giảng dạy quốc tế : xét tuyển đối tượng người dùng đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 2021 và 2022 (xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ). 

– Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến:dự kiến từ 15/07 – 20/08/2022

– Chi tiết về pháp luật xét tuyển theo tác dụng học tập đợt 3
– Danh mục ngành tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo hiệu quả học tập dành cho tổng thể những trường THPT đợt 3
– Danh mục trường chuyên / năng khiếu sở trường, trường trọng điểm
– Hướng dẫn ĐK xét tuyển đợt 3
– Danh mục chia môn / nghành đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương pháp 1 và 3 năm 2022

PHƯƠNG THỨC 2. XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

– Bảng hạng mục ngành, tổng hợp xét tuyển theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
– Hướng dẫn ĐK xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp THPT 2022

– Thí sinh đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Đại học bằng tiếng Anh, Chương trình liên kết quốc tế tại đây. Sau khi đăng ký thành công, Thí sinh đăng nhập vào website bằng tài khoản được cấp và in phiếu rồi nộp về TDTU kèm theo bản photo chứng chỉ trước 17h00 ngày 25/07/2022.

PHƯƠNG THỨC 3. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA TDTU

TDTU ưu tiên xét tuyển những đối tượng người dùng sau :

1. Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

1.1. Đợt 1 (dự kiến 01/04 – 25/05/2022):

– Đối tượng:

+ Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc trung học phổ thông năm 2022 và tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2022 tại những trường chuyên trên cả nước và 1 số ít trường trọng điểm tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, giảng dạy và tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến (gọi tắt trường trung học phổ thông ký kết).
+ Đối với chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học 2 năm tại phân hiệu Nha Trang : xét tuyển theo điểm trung bình 05 học kỳ ( trừ học kỳ 2 lớp 12 ) của những môn trong tổng hợp xét tuyển .
+ Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh: xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ .
+ Đối với chương trình link đào tạo và giảng dạy quốc tế : Xét tuyển đối tượng người dùng đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 2021 (xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ) và xét tuyển học viên tốt nghiệp năm 2022 (xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ).
– Danh mục ngành tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng người dùng 1 – đợt 1
– Danh sách những trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển đối tượng người dùng 1

– Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 5HK THM, ĐXT 5HK TBHK từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 5HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lực tiếng Anh/chứng chỉ tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh.

– Thí sinh thuộc đối tượng người dùng 1 – đợt 1 ĐK ưu tiên xét tuyển những ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất bên trong, Kiến trúc, tổng hợp có môn năng khiếu sở trường của ngành Golf, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi bổ trợ môn năng khiếu sở trường đợt 1 (dự kiến ngày 29-30 / 5/2022) tương ứng với tổng hợp xét tuyển ĐK để đủ điều kiện kèm theo môn xét tuyển. TDTU không nhận điểm thi năng khiếu sở trường của những Trường khác chuyển sang.

Thí sinh thuộc đối tượng 1 – đợt 1 xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến ngày 01/10/2022); Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định) trong đợt thi 1 (dự kiến ngày 29-30/5/2022).

– Thí sinh thi mà không đạt điều kiện tiếng Anh phải đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không dự thi Năng lực tiếng Anh đợt 1 sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.

– Hướng dẫn ĐK ưu tiên xét tuyển dành cho đối tượng người dùng 1 – đợt 1 
– Danh mục chia môn / nghành đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương pháp 1 và 3 năm 2022

1.2. Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2022):

– Đối tượng:

+ Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc trung học phổ thông năm 2022 và tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2022 tại những trường chuyên trong cả nước và 1 số ít trường trọng điểm tại TP.HCM.
+ Đối với chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học 2 năm tại cơ sở: xét tuyển theo điểm trung bình 06 học kỳ của những môn trong tổng hợp xét tuyển .
+ Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh: xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ .
+ Riêng chương trình link đào tạo và giảng dạy quốc tế: xét tuyển đối tượng người dùng đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 2021 và 2022 (xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ).
– Danh mục ngành tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng người tiêu dùng 1 – đợt 2
– Danh sách những trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển đối tượng người dùng 1

– Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 6HK THM  hay ĐXT 6HK TBHK từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 6HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lực tiếng Anh/chứng chỉ tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh.

– Thí sinh thuộc đối tượng 1 – đợt 2 đăng ký ưu tiên xét tuyển các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc, tổ hợp có môn năng khiếu của ngành Golf, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi bổ sung môn năng khiếu tương ứng với tổ hợp xét tuyển đăng ký để đủ điều kiện môn xét tuyển. Thí sinh có thể dự thi cả 2 đợt thi năng khiếu để dùng điểm cao nhất của 2 đợt thi xét tuyển (đợt thi 1 dự kiến ngày 29-30/05/2022; đợt thi 2 dự kiến ngày 19-21/7/2022). TDTU không nhận điểm thi năng khiếu của các Trường khác chuyển sang.

Thí sinh thuộc đối tượng 1- đợt 2 xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (có giá trị từ 01/10/2020 và còn giá trị đến 01/10/2022); Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định). Thí sinh có thể dự thi cả 2 đợt thi năng lực tiếng Anh để dùng điểm cao nhất của 2 đợt thi xét tuyển (đợt thi 1 dự kiến ngày 29-30/05/2022; đợt thi 2 dự kiến ngày 19-21/7/2022).

– Trường hợp thi mà không đạt điều kiện tiếng Anh, thí sinh phải đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không dự thi Năng lực tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.

– Hướng dẫn ĐK ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng người tiêu dùng 1 – đợt 2
– Danh mục chia môn/ nghành đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương pháp 1 và 3 năm 2022

2. Đối tượng 2: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến ngày 01/10/2022) ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2022 và tốt nghiệp THPT năm 2022.

*Riêng chương trình liên kết đào tạo quốc tế: ưu tiên xét tuyển đối tượng đã tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên. 

2.1. Đợt 1 (từ 01/04 – 25/05/2022): dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK có Điểm xét tuyển đối tượng 2 – đợt 1 (ĐXT ĐT2-1) ≥ 27,00 và có ĐTB 5HK môn Toán, Văn ≥ 6,00.

Trong đó, ĐXT ĐT2-1 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

ĐXT ĐT2-1  = 0,6*ĐXT05HK + 0,4*4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, thành tích học sinh giỏi (nếu có);

ĐXT05HK = (ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12)*4/5 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có)

( ĐTBHK là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ )

2.2. Đợt 2 (từ 01/06 – 10/07/2022): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06HK có điểm xét tuyển đối tượng 2 – đợt 2 (ĐXT ĐT2-2) ≥ 27,00 và có
ĐTB 6HK môn Toán, Văn ≥ 6,00.

Trong đó, ĐXT ĐT2-2 ( thang 40 điểm ) được tính theo công thức :
ĐXT ĐT2-2 = 0,6 * ĐXT06HK + 0,4 * 4 * Điểm phiên theo chứng từ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người dùng, thành tích học viên giỏi (nếu có) ;
ĐXT06HK = ( ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12) * 2/3 + Điểm ưu tiên trường trung học phổ thông ( nếu có ) (ĐTBHK là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ)

2.3. Đợt 3 (từ 15/07 – 20/8/2022): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06HK có điểm xét tuyển đối tượng 2 – đợt 3 (ĐXT ĐT2-3) ≥ 27,00 và có ĐTB 6HK môn Toán, Văn ≥ 6,00.

Trong đó, ĐXT ĐT2-3 ( thang 40 điểm ) được tính theo công thức:
ĐXT ĐT2-3 = 0,6 * ĐXT06HK + 0,4 * 4 * Điểm phiên theo chứng từ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người tiêu dùng, thành tích học viên giỏi (nếu có);

ĐXT06HK = ( ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12 ) * 2/3 + Điểm ưu tiên trường trung học phổ thông ( nếu có ) (ĐTBHK là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ)
– Bảng phiên điểm chứng từ tiếng Anh quốc tế trong xét tuyển đối tượng người dùng 2 và bảng xét chứng từ quốc tế tương tự IELTS
– Hướng dẫn ĐK ưu tiên xét tuyển đối tượng người dùng 2 (theo chứng từ tiếng Anh)
– Danh mục chia môn / nghành nghề dịch vụ đạt giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của phương pháp 1 và 3 năm 2022

3. Đối tượng 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

* Thí sinh tốt nghiệp quốc tế xét tuyển vào chương trình link giảng dạy quốc tế

–  Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021, 2022 tại các nước sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5

– Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 2021, 2022 tại những nước không sử dụng ngôn từ chính là tiếng Anh: có xác nhận đạt trình độ tương tự trình độ trung học phổ thông của Nước Ta; có chứng từ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng từ quốc tế khác tương tự lao lý tại đây) có giá trị từ 01/10/2020 và còn giá trị đến ngày 01/10/2022 hoặc đạt kỳ thi nhìn nhận năng lượng tiếng Anh do TDTU tổ chức triển khai (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng từ tiếng Anh quốc tế tương tự IELTS ≥ 5.0 có giá trị từ 01/10/2020 và còn giá trị đến ngày 01/10/2022); Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5 .

– Đợt xét tuyển:

+ Đợt 1 : từ 01/04 – 25/05/2022
+ Đợt 2 : từ 01/06 – 10/07/2022
+ Đợt 3 : từ 15/07 – 20/08/2022

– Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký

– Hướng dẫn đăng kí ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại quốc tế

4. Đối tượng 4: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

– Hoàn thành chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT 2022 (có xác nhận đạt trình độ tương tự trình độ trung học phổ thông của Nước Ta nếu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do quốc tế cấp), có chứng từ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng từ quốc tế khác tương tự pháp luật) có giá trị từ 01/10/2020 và còn giá trị đến ngày 01/10/2022 hoặc đạt kỳ thi nhìn nhận năng lượng tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng từ tiếng Anh quốc tế tương tự IELTS ≥ 5.0 có giá trị từ 01/10/2020 và còn giá trị đến ngày 01/10/2022)
– Có Điểm trung bình 05 học kỳ = (HK1 L10 + HK2 L10 + HK1 L11 + HK2 L11 + HK1 L12) / 5 ≥ 6.5 (đợt 1), xét tuyển vào những chương trình đại học bằng tiếng Anh .
– Có Điểm trung bình 06 học kỳ = (HK1 L10 + HK2 L10 + HK1 L11 + HK2 L11 + HK1 L12 + HK2 L12) / 6 ≥ 6.5 (đợt 2, 3), xét tuyển vào những chương trình đại học bằng tiếng Anh .
– Đợt xét tuyển :
+ Đợt 1 : từ 01/04 – 25/05/2022
+ Đợt 2 : từ 01/06 – 10/07/2022
+ Đợt 3 : từ 15/07 – 20/08/2022

– Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký

– Hướng dẫn đăng kí ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh học chương trình quốc tế tại những trường quốc tế tại Nước Ta

5. Đối tượng 5: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

*Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển vào chương trình liên kết đào tạo quốc tế xem tại đây.

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021, 2022 (có xác nhận đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam), có các chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT còn giá trị sử dụng tính đến ngày 01/10/2022; Đồng thời đạt các điều kiện ngưỡng điểm cho từng loại chứng chỉ như sau: SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36). Có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại đây) có giá trị từ 01/10/2020 và còn giá trị đến ngày 01/10/2022 hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0 có giá trị từ 01/10/2020 và còn giá trị đến ngày 01/10/2022)

– Đợt xét tuyển :
+ Đợt 1 : từ 01/04 – 25/05/2022
+ Đợt 2 : từ 01/06 – 10/07/2022
+ Đợt 3 : từ 15/07 – 20/08/2022

– Cách đăng ký: thí sinh tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký

– Hướng dẫn đăng kí ưu tiên xét tuyển theo chứng từ SAT, A-Level, ACT, IB

PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo thông tin

PHƯƠNG THỨC 5: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

1. Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT có kết quả bài thi đánh giá năng lực đợt 1, 2 năm 2022 của Đại học Quốc gia TP.HCM

– Danh mục ngành tuyển sinh
– Xem hướng dẫn xét tuyển vào chương trình link quốc tế

2. Cách thức đăng ký xét tuyển:

– Thí sinh ĐK xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng lúc với ĐK dự thi Đánh giá năng lượng Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh ; ĐK xét tuyển vào TDTU cùng trên mạng lưới hệ thống ĐK thi nhìn nhận năng lượng của Đại học Quốc Gia Tp. TP HCM .
– Thí sinh được ĐK không số lượng giới hạn nguyện vọng. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là cao nhất)
– Thí sinh không cần nộp hồ sơ giấy (phiếu đăng xét tuyển) mà chỉ cần update hình Phiếu ĐK xét tuyển (đã ký tên) lên mạng lưới hệ thống của ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của bản mềm phiếu ĐK trên mạng lưới hệ thống này. Thí sinh phải update phiếu ĐK lên mạng lưới hệ thống sau mỗi lần kiểm soát và điều chỉnh. Phiếu ĐK xét tuyển bản gốc (bản giấy có ký tên) sẽ được nộp khi thí sinh trúng tuyển và làm thủ tục nhập tại Trường .
– Lệ phí ĐK xét tuyển : 25.000 đồng/ nguyện vọng (nộp cho ĐHQG TP. Hồ Chí Minh)
– Lệ phí thi Đánh giá năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh: theo thông tin của ĐHQG TP Hồ Chí Minh
– Thời gian ĐK xét tuyển và thi nhìn nhận năng lượng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Đợt Đăng ký dự thi ĐGNL ĐHQG TP. HCM và đăng ký xét tuyển vào TDTU Thời gian thi ĐGNL dự kiến Thời gian công bố kết quả
Đợt 1 28/01/2022 – 28/02/2022 27/03/2022 05/04/2022
Đợt 2 06/04/2022 – 25/04/2022 22/05/2022 29/05/2022

– Thí sinh hoàn toàn có thể ĐK thi cả 2 đợt (Đợt 1, Đợt 2). TDTU sẽ sử dụng hiệu quả bài thi cao nhất của 2 đợt để xét tuyển .
– Thí sinh đã dự thi đợt 1, hoàn toàn có thể triển khai ĐK bổ trợ nguyện vọng hoặc kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 06/04/2022 đến ngày 25/04/2022 trên mạng lưới hệ thống ĐK dự thi ĐGNL ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

3. Nguyên tắc xét tuyển:

– Thí sinh phải đạt ngưỡng điểm từ trung bình trở lên của bài thi ĐGNL ĐHQG TP. Hồ Chí Minh mới bảo vệ ngưỡng điểm nguồn vào của phương pháp này .
– TDTU xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp .
– Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn sẽ không được xét tuyển những nguyện vọng có thứ tự ưu tiên thấp hơn nguyện vọng trúng tuyển .

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành “Dược học” phải cập nhật học lực lớp 12 từ loại “Khá” trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển. Thời gian và cách thức cập nhật sẽ được thông báo sau.

– Thí sinh ĐK xét tuyển những ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất bên trong, Kiến trúc phải dự thi môn năng khiếu sở trường vẽ hình họa mỹ thuật để xét điều kiện kèm theo môn xét tuyển. TDTU không nhận điểm thi năng khiếu sở trường của những Trường khác chuyển sang.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (có giá trị từ 01/10/2020 và còn giá trị đến  01/10/2022); Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định)

– Trường hợp thi mà không đạt điều kiện tiếng Anh, thí sinh phải đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không dự thi Năng lực tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.

Lưu ý:

a ) Tùy theo tình hình trong thực tiễn (số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương pháp trong những phương pháp xét tuyển), Nhà trường kiểm soát và điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa những phương pháp, hoặc chỉ tiêu những ngành trong cùng nhóm ngành, công bố tác dụng trúng tuyển cho từng phương pháp để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ tốt nhất cho thí sinh.

b ) Thí sinh được công bố trúng tuyển ở những phương pháp xét tuyển của Trường chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có Bằng (hoặc quyết định hành động) tốt nghiệp trung học phổ thông hợp lệ .

Tin liên quan

Điểm chuẩn xét học bạ vào UEF đợt cuối tăng mạnh

adminxhb

Không xét tuyển đại học với quá nhiều phương thức

adminxhb

Các trường đại học xét học bạ ở TPHCM, Hà Nội 2021

adminxhb